آدرس پستی: اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوچه شماره ۷ (نوروزی) مجتمع سامان واحد ۷
کدپستی: ۸۱۶۶۷۸۳۶۷۳
تلفن ثابت: ۰۳۱۳۶۴۱۳۰۹۶
خدمات مشاوره و‌ روانشناسی