به منظور سهولت فرآیند ثبت شکایات، می توانید متن شکایت خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید برای این کار لازم است “نام مشاور” در متن ارسالی تایپ گردد.
در کادر “نام و نام خانوادگی” و “شماره تلفن” اطلاعات مربوط به خود را وارد نمائید برای شماره تلفن های ثابت ورود کد شهر الزامی است.
پس از ثبت کامل شکایات، “کد پیگیری” در اختیار شما قرار خواهد گرفت که از طریق آن پیگیری وضعیت شکایت میسر خواهد بود.